CARDINAL

Кардинален (прилагателно) Произхожда от XIV в. от латинското наименование cardinalis, и означава “Основен, есенциален.” Вплетената в логото ни птичка символизира птичка Кардинал. Символ на свобода, вътрешна сила и ентусиазъм.