Политика за поверителност и използване на бисквитки

 

 • Въведение

Политиката за поверителност покрива обработката и защитата на лични данни съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламента). 

Нашата компания се стреми да осигури адекватно ниво на защита на събираните лични данни и да ги обработва само за допустими цели, с допустими средства и да ползва доставчици на облачни, хостинг и имейл услуги с надеждна репутация. Дружеството събира само данни, които са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. 

Поверителността на посетителите е важна за нас, затова препоръчваме на посетителите на уебсайта ни да се запознаят детайлно с нея и в случай, че имат въпроси да се свържат с нас на посочените адреси. Ако потребителят не е съгласен с някои от условията, съдържащи се в настоящата политика за поверителност, то не се препоръчва използването на уеб сайта и съответно предоставянето на лични данни. 

 • Тази политика за поверителност се отнася за уебсайта https://www.cardinalbites.com/  
 • Тя не се отнася към събирането на информация чрез други канали.
 • Използвайки нашия уебсайт, се съгласявате със събирането, употребата и разкриването на вашата информация, както е обявено по-долу в тази политика.

 

 • Информация за обработващия лични данни

За целите на Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) (ЕС) 2016/679 отговорното лице е:

 • „Кардинал Байтс“ ООД
 • ЕИК: 206100746 
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. Алабин № 33, офис 128
 • За въпроси, свързани със защитата на данни, можете да се свържете с нас на следната електронна поща: hello@cardinalbites.com

 

 • Дефиниции

“Нашите уебсайтове” и “Уебсайтове на Кардинал Байтс” се отнасят до всеки уебсайт, собственост и/или управляван от Кардинал Байтс (както е посочено по-горе), https://www.cardinalbites.com/ и https://cardinalbites.bg/ (включително всички поддомейни).

 • Принципи при обработка на лични данни 

При обработката на лични данни, „Кардинал Байтс” съблюдава принципите на законосъобразност, прозрачност, съотносимост на обработката с целите, както и свеждане на данните до минимум.  

 

 • Kакви групи данни събираме

Личните данни, които събираме могат да се разделят на две групи. Данните от първата група (Група 1) се събират във връзка с  обработката на поръчки, изпълнение на доставки и договори с клиенти, а данните от втората група (Група 2) се събират във връзка с посещението на уебсайта ни и подобряване услугите на „Кардинал Байтс“. 

Група 1 

Необходими на „Кардинал Байтс“ ООД за обработката на поръчки и изпълнение на доставки:

 • Имена на клиент 
 • Контакт – телефонен номер и/или електронна поща
 • Град и адрес за доставка
 • Предпочитание за доставка в определен часови диапазон
 • Датата и час на поръчката
 • Информация за плащане, информация, съдържаща се във фактури и счетоводни документи, издадени от „Кардинал Байтс“ ООД. 
 • История на поръчките
 • IP адрес на компютъра, подаващ поръчката
 • Информация от задължителни „бисквитки“ за функционалност

Група 2:

Когато посещавате нашия уебсайт, нашият сървър временно записва подробности за достъпа ви в своите дневници. Тези регистрационни файлове съдържат следните данни и се съхраняват до тяхното автоматично изтриване:

 • IP адрес на компютъра, подаващ искането;
 • Датата и часът на заявката ви;
 • Заявеният URI;
 • Количеството данни, прехвърлени в отговор;
 • Дали заявката е успешно обработена или не;
 • Идентифициране на данни за браузъра и операционната система, които използвате;
 • Препращащият уебсайт, от който сте подали искането;
 • Името на вашия доставчик на интернет услуги;
 • Целта на записването на тези данни е да ви се даде възможност да обслужвате уебсайта (чрез установяване на TCP/IP връзка), да осигурите на нашите сървъри, техническото администриране на нашата инфраструктура, както и оптимизирането на нашите услуги. Само в случай на неразрешен достъп или атаки на нашата инфраструктура ще бъде анализиран вашият IP адрес.

От Вас не се изисква допълнителна информация, за да имате достъп до нашия уебсайт.

 

 • Основание за обработка 

Личните данни се обработват на основание чл. 6, параграф 1, букви а) и е) от ОРЗД, а именно: 

 • Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; 
 • Изпълнение на задълженията на „Кардинал Байтс“ по договор с клиента;
 • Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора; 

 

 • Използване на лична информация

Личните данни ще бъдат използвани за целите, посочени в тази политика. Можем да използваме лична информация на потребителите за следното:

 • Изпълнение и обработка на поръчки
 • Изпълнение на доставки 
 • Изпращане на запитвания за обратна връзка 
 • Сваляне на доклад или друга информация с анализаторски характер
 • Администриране на нашия уебсайт
 • Предоставяне на анонимизирана статистическа информация за нашите потребители

 

 • Съхранение на личните данни

Данните, които събираме се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство при спазване на националното и европейско законодателство и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (GDPR). Дружеството предприема необходимите мерки за превенция на неправомерен достъп, изменение, разпространение, както и от други незаконни форми на обработване на данните. 

Личните данни се обработват единствено от компетентните лица в „Кардинал Байтс“, както и от доставчици на облачни, хостинг и имейл услуги с надеждна репутация. Дружеството използва единствено доставчици, които предоставят високо ниво на техническа защита и киберсигурност.

 • Използване на бисквитки

Бисквитките представляват файлове състоящи се от букви и цифри, които се изпращат от уеб сайтовете до устройството на потребителя и се съхраняват във файловата директория на браузъра, който потребителят ползва. Те събират информация за начина на използването на сайта с цел разпознаване на потребителя и подобряване на работата със сайта. 

Потребителите могат да приемат или да се откажат от използването на бисквитки на този сайт, като за целта ползват една от следните връзки:

 • Приемам бисквитките
 • Повече информация

 

 • Оттегляне на съгласие

По всяко време потребителите могат да оттеглят съгласието си за обработка на техни лични данни. В случай, че желаете да оттеглите дадено от Вас съгласие за обработка, то можете да подадете такова на посочената по-горе електронна поща.

 

 • Право на достъп, коригиране, изтриване или ограничаване на обработването

Потребителят има право по всяко време да възрази срещу обработване на негови лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, потребителят също има право по всяко време да направи възражение. Редът за упражняване на правата по този раздел, включително правото на достъп, правото на изтриване, коригиране или ограничаване на обработването е чрез подаване на писмено искане на посочената по-горе електронна поща. „Кардинал Байтс“ ще предостави на потребителя информация относно действията, предприети във връзка с искането. 

 • Предоставяне на лични данни на трети страни

Лични данни могат да бъдат предоставяни на следните трети страни:

 • На куриерски компании, складови и фулфилмънт центрове с цел организиране на доставките

 

Личните данни могат да бъдат предоставяни и в следните случаи: 

 

 • Доколкото това се изисква за изпълнение на поръчка 
 • Доколкото това се изисква от дружеството по закон
 • Във връзка с текущи или бъдещи съдебни производства
 • Във връзка с предотвратяване на измами 

 

С изключение на предвиденото в настоящата политика, няма да предоставяме вашата лична информация на трети страни. Без вашето изразено съгласие няма да предоставяме вашата лична информация всяка трета страна за директен маркетинг или друга трета страна.

 • Срокове за съхранение

Личните данни ще бъдат съхранявани само за срока, който е необходим за изпълнение на съответната цел, посочена в настоящата политика за поверителност. След изтичането на срока, необходим за изпълнение на съответната цел или с оттеглянето на съгласието за обработване, личните данни ще бъдат заличени съгласно изискванията на приложимото законодателство. Фактурите и счетоводни документи се съхраняват от дружеството за съответния законоустановен срок.

 

Настоящата политика за поверителност е последно изменена на 20.08.2020 г.